close
تبلیغات در اینترنت
نیما یوشیج

تالار گفتمانمی تراود مهتاب

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب

نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک

غم این خفته ی چند

خواب در چشم ترم می شکند

نگران با من استاده سحر

صبح می خواهد از من

کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر

در جگر لیکن خاری

از ره این سفرم می شکند

نازک آرای تن ساق گلی، که به جانش کشتم

و به جان دادمش آب؛ ای دریغا به برم می شکند

دست ها می سایم ؛ تا دری بگشایم؛ بر عبث می پایم؛

که به در کس آید

در و دیوار به هم ریخته شان ، بر سرم می شکند.

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب.

مانده پای آبله از راه دراز؛

بر دم دهکده مردی تنها؛

کوله بارش بر دوش،

دست او بر در می گوید با خود : غم این خفته ی چند،

خواب در چشم ترم می شکند


نیمایوشیج


موضوع : شعر , نیما یوشیج ,
کلمات کليدي : شعر , نیما یوشیج , می تراود مهتاب , می درخشد شبتاب , غم , خواب , نگران , صبح , سحر , گل , آب , در , دیوار , پای , آبله , دهکده , کوله بار ,
امتياز : 31


# robots.txt generated at http://www.easysoft.ir User-agent: Googlebot Disallow: User-agent: googlebot-image Disallow: User-agent: googlebot-mobile Disallow: User-agent: MSNBot Disallow: User-agent: Slurp Disallow: User-agent: Teoma Disallow: User-agent: twiceler Disallow: User-agent: Gigabot Disallow: User-agent: Scrubby Disallow: User-agent: Robozilla Disallow: User-agent: Nutch Disallow: User-agent: ia_archiver Disallow: User-agent: baiduspider Disallow: User-agent: naverbot Disallow: User-agent: yeti Disallow: User-agent: yahoo-mmcrawler Disallow: User-agent: psbot Disallow: User-agent: asterias Disallow: User-agent: yahoo-blogs/v3.9 Disallow: User-agent: * Disallow: Disallow: /cgi-bin/ Disallow: ما Sitemap: http://nice4me4u.rozblog.com/ # robots.txt generated at http://www.easysoft.ir User-agent: Googlebot Disallow: User-agent: googlebot-image Disallow: User-agent: googlebot-mobile Disallow: User-agent: MSNBot Disallow: User-agent: Slurp Disallow: User-agent: Teoma Disallow: User-agent: twiceler Disallow: User-agent: Gigabot Disallow: User-agent: Scrubby Disallow: User-agent: Robozilla Disallow: User-agent: Nutch Disallow: User-agent: ia_archiver Disallow: User-agent: baiduspider Disallow: User-agent: naverbot Disallow: User-agent: yeti Disallow: User-agent: yahoo-mmcrawler Disallow: User-agent: psbot Disallow: User-agent: asterias Disallow: User-agent: yahoo-blogs/v3.9 Disallow: User-agent: * Disallow: Disallow: /cgi-bin/ Disallow: ما Sitemap: http://nice4me4u.rozblog.com/